Skanseny

Swołowo, Muzealna Zagroda Albrechta

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

wrzesień 2011,  Fot. A. Czyżewska

Zagroda Albrechta w Swołowie. Na zdjęciu fragment domu mieszkalnego z widoczną po prawej stronie dobudowaną z cegły spiżarką.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska