Skanseny

Wdzydze Kiszewskie, Kaszubski Park Etnograficzny

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Czyżewska

Podłoga wyłożona polnymi kamieniami w sieni chałupy ze wsi Lipuska Huta.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska