Skanseny

Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. P. Kierzniewski

Chałupa ze wsi Dzierzążnia z 1871roku. Budynek o konstrukcji sumikowo-łątkowej łączonej ze zrębową z łączeniem węgłów na rybi ogon. Dach naczółkowy o konstrukcji krokwiowej wzmacnianiej stolcem pokryty słomianą strzechą. Wejście do chałupy osłonięte jest gankiem. Chałupa należała do zamożnej, kmiecej rodziny.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS