Skanseny

Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. P. Kierzniewski

Święty kąt w izbie chałupy ze wsi Rempin. Wśród obrazów Matki Boskiej, wyróżnia się jedyna rzeźba, charakterystyczna dla tego regionu, przedstawiająca Matkę Boską Skępską.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska