Skanseny

Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. P. Kierzniewski

Chałupa ze wsi Rębowo z 1875 roku. Budynek na podmurówce z kamieni polnych. Chałupa o konstrukcji sumikowo-łątkowej łączonej ze zrębową z węgłami łączonymi na rybi ogon z ostatkami. Ściany pobielone wapnem. Dach półszczytowy, krokwiowo-jętkowy, pokryty słomą. Zagroda otoczona plecionym płotem.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS