Skanseny

Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. P. Kierzniewski

Kapliczka murowana: we wnętrzu figurka Matki Boskiej Łukowskiej autorstwa Jana Krajewskiego. Dach czterospadowy kryty gontem.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska