Skanseny

Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

luty 2021,  Fot. P. Kierzniewski

Drewniany kościół z dzwonnicą z 1744 roku ze wsi Drążdżewo. Kościół trójdzielny (kruchta, nawa, prezbiterium) o konstrukcji zrębowej oszalowanej pionowymi deskami. dach dwuspadowy kryty gontem. Dzwonnica o konstrukcji słupowo-ryglowej. Dach ośmiospadowy kryty gontem.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS