Skanseny

Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Joanna Kowal, Łukasz Sikorski

Zagroda ze wsi Bukowska Wola z 1875 roku w sektora budownictwa wyżynnego. Na zdjęciu po prawej widoczna chałupa szerokofrontowa z chlewem o konstrukcji zrębowej, z bielonymi ścianami z sosnowych połowizn i ciosanych bali . Dach czterospadowy pokryty słomą. Dalej widać czterospadowe dachy stodoły i stajni.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS