Skanseny

Wolsztyn, Muzeum w Wolsztynie

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2006,  Fot. K. Mill

W muzeum znajdują się dwa sprawne kieraty. Kierat wykorzystywał siłę pociągową zwierząt do napędu stacjonarnych maszyn rolniczych.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska