Skanseny

Wolsztyn, Muzeum w Wolsztynie

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. M. Szeniawska

W kuźni znajdują się wszystkie narzędzia potrzebne do podkuwania jak również narzędzia do przygotowania podków. Od noża i obcinaka do raszpla.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska