Skanseny

Wambierzyce, Skansen w Wambierzycach

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. T. Wróblewski/A. Smogorzewski

Drewniane, ozdobne formy do masła z początku XX wieku z różnych rejonów Polski (przede wszystkim dawne ziemie Niemieckie).

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska