Skanseny

Kluki, Muzeum Wsi Słowińskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2006,  Fot. K. Mill

Pochodząca z lat 30 XX wieku Zagroda rolniczo- rybacka ze wsi Kluki Żeleskie. Chałupa jednorodzinna, szerokofrontowa, dwutraktowa, asymetryczna. Dach dwuspadowy kryty strzechą. Wejścia usytuowane po przeciwnych stronach. Chałupa o konstrukcji szkieletowej.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska