Skanseny

Hola, Muzeum w Holi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Jakub Jankowski

Święty obraz nad łóżkiem w dużej izbie.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska