Skanseny

Kolbuszowa, Muzeum w Kolbuszowej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. Z. Nawrocka

Rzeszowska zagroda Szylarów ze wsi Markowa. Fragment stodoły z przełomu XIX i XX wieku o konstrukcji przysłupowej oraz rekonstrukcja XIX-wiecznej, typowej dla dużych gospodarstw kmiecych szopy kieratowej. Budowla ośmiokątna, kryta stożkowatym dachem ze słomy. W porze letniej chroniła wozy i sprzęt rolniczy przed deszczem, jesienią i zimą pracował w jej wnętrzu kierat konny. 

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska