Skanseny

Nowogrod, Skansen Kurpiowski

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Wolszczak

Pomnik Stacha Konwy z 1965 roku. Rekonstrukcja pomnika postawionego w 1922 roku w lesie pod wsią Jednaczewo. Legendarny bohater kurpiowski, Stach Konwa dowodził oddziałem strzelców kurpiowskich, biorącym udział w walkach o tron Polski w 1733 roku po stronie króla Stanisława Leszczyńskiego. W walce z połączonymi siłami sasko-rosyjskimi zginął prawie cały oddział Kurpiów. Stach Konwa został pojmany i za odmowę przyłączenia się do stronnictwa saskiego powieszony. W wydrążonej barci znajduje się figura Chrystusa Frasobliwego. Pomnik przykryty daszkiem czterospadowym pokrytym gontem.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS