Skanseny

Nowogrod, Skansen Kurpiowski

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Wolszczak

Wnętrze młyna wodnego ze wsi Dobry Las z XVIII w.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska