Skanseny

Kluki, Muzeum Wsi Słowińskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. M. Szeniawska

Samowar, który pojawił się we wsi Kluki wraz z osiedleńcami z Wileńszczyzny.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska