Skanseny

Kluki, Muzeum Wsi Słowińskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. M. Szeniawska

Wyposażenie warsztatu stolarskiego znajdujące się w zagrodzie Alberta Klucka.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska