Skanseny

Zyndranowa, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2011,  Fot. A. Chlebicka

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Widok rzeźby powstałe podczas jednego z plenerów odbywających się w muzeum stojące przed chlewikiem.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska