Skanseny

Zyndranowa, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2011,  Fot. A. Chlebicka

Brama do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska