Skanseny

Sidzina, Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

październik 2011,  Fot. A. Czyżewska

Jeziorko na terenie muzeum. W tle chałupa wójta Maja z drugiej połowy XVIII wieku.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska