Skanseny

Sidzina, Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

październik 2011,  Fot. A. Czyżewska

Lampa naftowa.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska