Skanseny

Sidzina, Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie

więcej zdjęć następne skanseny.net
 

październik 2011,  Fot. A. Czyżewska

Dzwonnica loretańska z Wielkiej Polany.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska