Skanseny

Kłóbka, Park Etnograficzny w Kłóbce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. J. Orlikowska

Kapliczka ceglana zakończona czterospadowym dachem zwieńczonym żeliwnym krzyżem. W płycinie przedstawienie Matki Boskiej Skępskiej.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska