Skanseny

Nadole, Zagroda Gburska

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Czyżewska

Umiejscowiony w centrum skansenu krzyż "Boża męka".

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska