Skanseny

Biłgoraj, Osada Sitarska

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. Z. Nawrocka

Ekspozycja „siwaków” – ceramiki zyskującej siwy kolor dzięki wypalaniu w kontakcie z dymem.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska