Skanseny

Wolsztyn, Muzeum w Wolsztynie

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. M. Szeniawska

Żarna młyńskie wiatraka. Dobrze wyszlifowane żarna są delikatne, jeśli wśród zboża znajdzie się kamyk orze on ślad w kamieniu który powoduje iż ponowne szlifowanie jest konieczne.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska