Skanseny

Wolsztyn, Muzeum w Wolsztynie

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2006,  Fot. M. Szeniawska

Zagroda jednobudynkowa ze wsi Reklinek z II polowy XIX wieku. W jej skład wchodzą: chałupa, stodoła i chlew z wozownią. Dachy dwuspadowe w części mieszkalnej kryty strzechą z trzciny, a w pozostałych ze słomy. Chałupa o konstrukcji zrębowej.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska