Skanseny

Wolsztyn, Muzeum w Wolsztynie

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. M. Szeniawska

Opielacz drewniano–metalowy o zmiennej rozpiętości skrzydeł. Na drugim planie drewniane koła od wozów.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska