Skanseny

Warszawa, Muzeum Kowalstwa

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Marcin M. Mierzejewski

Fragment studni stojącej przed kuźnią. Na zdjęciu widoczne kute, zdobione elementy konstrukcji drewnianego kołowrotu. W pobliżu każdej kuźni musiało znajdować się źródło wody.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska