Skanseny

Wambierzyce, Skansen w Wambierzycach

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. T. Wróblewski/A. Smogorzewski

Traktor Ursus z 1954 roku.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska