Skanseny

Opole, Muzeum Wsi Opolskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2012,  Fot. Joanna Kowal i Łukasz Sikorski

Epitafia chłopskie z ewangelickiej kaplicy cmentarnej ze wsi Ligota Górna (koło Kluczborka) z lat 1786-1882 poświęcone przedwcześnie zmarłym dzieciom. Epitafia mieszczą się na ścianie zachodniej nawy kościoła ze wsi Gręboszów.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska