Skanseny

Konin, Muzeum w Koninie

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Chlebicka

Wnętrze kuźni ze wsi Tarnowa.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska