Skanseny

Konin, Muzeum w Koninie

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Chlebicka

Jedna z haftowanych makatek, zawierających ludowe mądrości w chałupie ze wsi Kopojno.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska