Skanseny

Nowogrod, Skansen Kurpiowski

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Wolszczak

Okno chałupy ze wsi Gawrychy z XVIII wieku ze zdobionym nadokiennikiem i okiennicami z wycięciami w kształcie serc.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska