Skanseny

Nowogrod, Skansen Kurpiowski

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Wolszczak

Młyn wodny ze wsi Dobry Las z XVIII w. Przebudowany po 1864 i 1917 roku. Budynek o konstrukcji słupowej, szalowany pionowymi deskami. Dach dwuspadowy kryty gontem ze śparogami wieńczącymi szczyty.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska