Skanseny

Nowogrod, Skansen Kurpiowski

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Wolszczak

Koło młyńskie młynu wodnego ze wsi Dobrylas z XVIII w. Budynek o konstrukcji słupowej, szalowany pionowymi deskami. Dach kryty gontem.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska