Skanseny

Opole, Muzeum Wsi Opolskiej

więcej zdjęć następne skanseny.net
 

listopad 2011,  Fot. Elżbieta Wijas-Grocholska

Chałupa z Radłowa zbudowano w 1823 r. Budynek zbudowany z drewna w konstrukcji zrębowej, z kamienną podmurówką. Dach naczółkowy kryty słomą.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska