Skanseny

Nowogrod, Skansen Kurpiowski

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Wolszczak

Kapliczka sw. Jana Nepomucena ze wsi Tarnowo z XVIII w. Kapliczka drewniana, domkowa, o charakterze otwartym. Tylna ściana i sufit szalowane.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska