Skanseny

Nowogrod, Skansen Kurpiowski

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Wolszczak

Okno chałupy ze wsi Łyse z 1923 roku. Okno z ozdobnymi nadokiennikami (koruna) i podokiennikami i okiennicami.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska