Skanseny

Dziekanowice, Wielkopolski Park Etnograficzny

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2009,  Fot. Katarzyna Paszkiewicz

Chałupa średnio zamożnego gospodarza ze wsi Ołobok (koło Ostrowa Wielkopolskiego) z początku XIX w. Chałupa o konstrukcji zrębowej z bielonymi ścianami. Dach czterospadowy kryty słomianą strzechą.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska