Skanseny

Dziekanowice, Wielkopolski Park Etnograficzny

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2009,  Fot. Katarzyna Paszkiewicz

Ściana szczytowa chałupy ze wsi Dobrzec. Chałupa o konstrukcji zrębowej. Szczyt chałupy oszalowany.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska