Skanseny

Opole, Muzeum Wsi Opolskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Joanna Kowal i Łukasz Sikorski

Chałupa ze wsi Karmonki Nowe z 1876 roku. Budynek mieszkalno-gospodarczy, szerokofrontowy o konstrukcji zrębowej. Dach kryty słomianą strzechą na płasko. Szczyty szalowane pionowo deskami.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska