Skanseny

Biłgoraj, Osada Sitarska

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. Z. Nawrocka

Krosna ręczne, tak zwane „krojsca”, we wnętrzu warsztatu - element ekspozycji. „Płócienka” do sit kobiety wyplatały z włosia końskiego na krosnach, które zwykle opierały na deszczułkach pod oknami – stąd potrzeba dużych okien, przepuszczających niezbędne do pracy światło.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska