Skanseny

Kłóbka, Park Etnograficzny w Kłóbce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. J. Orlikowska

Podcień chaty ze wsi Pułkowo Wielkie. Podcień pełny, wsparty na pięciu słupach. Na zdjęciu widać zwieracze łączące słupy podcienia z płatwią. W oddali po lewej garncarnia.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska