Skanseny

Kłóbka, Park Etnograficzny w Kłóbce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. J. Orlikowska

Zagroda reprezentująca budownictwo typowe dla najzamożniejszych mieszkańców wsi kujawskiej końca XIX i początku XX wieku. W skład zagrody wchodzą: chałupa, stodoła, spichlerz oraz budynek inwentarski. Obiekty ustawione są na planie czworoboku. Podwórko wygrodzone od drogi płotem sztachetowym z bramką i furtką, wykonanym z połowizn okrąglaków oraz płotkami plecionymi: laskowym od strony pola i koszykowym od ogródka. W obejściu piwnica-ziemianka, gnojownik, studnia z żurawiem, kierat, dłubane poidło dla bydła oraz buda dla psa.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska