Skanseny

Szreniawa, Muzeum Przemysłu Rolno-Spożywczego

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. N. Jabłońska

Wóz z ulami skrzynkowymi. Ule drewniane polichromowane.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska