Skanseny

Wolsztyn, Muzeum w Wolsztynie

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2006,  Fot. M. Szeniawska

Żarna ręczne z 1790 roku. Typowe wyposażenie karczmy.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska