Skanseny

Wambierzyce, Skansen w Wambierzycach

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. T. Wróblewski/A. Smogorzewski

Budynek godpodarstwa agroturystycznego (widok ogólny).

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska