Skanseny

Kluki, Muzeum Wsi Słowińskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2006,  Fot. K. Mill

Rolniczo-rybacka zagroda Keitschickow pochodząca z połowy XX wieku. Zagroda Została przeniesiona ze wsi Kluki Żeleskie. Od lewej stodółka, w głębi chałupa mieszkalna, budynek inwentarski.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska